അഴീക്കോട് മൈലാടത്തടം സ്വദേശി കെ വി രാധാമണി അന്തരിച്ചു

അഴീക്കോട് മൈലാടത്തടം സ്വദേശി കെ വി രാധാമണി (36)അന്തരിച്ചു. ഏറെ നാളായി അസുഖ ബാധിതയായിരുന്നു. അമ്മ: പ്രേമവല്ലി, അച്ഛൻ: പനകൂൽ നാരായണൻനീലേശ്വരം, അനുജത്തി: മഞ്ചുഷ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: