മട്ടന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഹോം ഗാർഡ് രാമാനുജൻ വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.

മട്ടന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഹോം ഗാർഡ് രാമാനുജൻ വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.
മട്ടന്നൂർ HSS ന് മുന്നിൽ വെച്ചാണ് വാഹനാപകടം നടന്നത്.
മൃതദേഹം എ കെ.ജി ആശുപത്രിയിൽ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: