നിര്യാതനായി

കാടാച്ചിറ: കോട്ടൂർ കരമ്മൽ ഷുക്കൂർ(58) നിര്യാതനായി.
ഭാര്യ ശരീഫ.
മക്കൾ മഷ്ഹൂർ, ജംഷാദ്.
ഖബറടക്കം രാവിലെ 9 ന് പൊതുവാച്ചേരി ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർ സ്ഥാനിൽ..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: