തളിപ്പറമ്പ കരിമ്പം ഫാമില്‍ കുറ്റ്യാടി തെങ്ങിന്‍ തൈകള്‍ റെഡി

തളിപ്പറമ്പ്: കരിമ്പം ഫാമിൽ അത്യുൽപാദനശേഷിയുള്ള കുറ്റ്യാടി തെങ്ങിൻ തൈകൾ വിൽപനയ്ക്ക് തയ്യാറായി. വിത്തുതേങ്ങ ശേഖരിച്ച് മുളപ്പിച്ചെടുത്ത 2000 തൈകളാണ് വിൽപനയ്ക്കുള്ളത്. ഒരുവർഷം പ്രായമുള്ളതാണ് തൈകൾ. ഏഴുവർഷംകൊണ്ട് വിളവുതരുന്ന നാടൻ ഇനമാണ് കുറ്റ്യാടി. തൈ ഒന്നിന് 125 രൂപയാണ് വില. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ജൂൺമുതൽ ജൂലൈമാസംവരെ തെങ്ങിൻ തൈകൾ നടാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. മഴ എത്തിയതോടെ ഫാമിൽ തൈകൾ വാങ്ങാനെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി. മാവിൻ തൈകൾ, കവുങ്ങ്, ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ, ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ, വിത്തുകൾ എന്നിവ ഫാമിൽ വിൽപനയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: