ആറാംങ്കോട്ടം കോണിപുരിയൻ ഗോവിന്ദൻ നിര്യാതനായി

കണ്ണൂർ:ആറാംങ്കോട്ടം കോണിപുരിയൻ ഗോവിന്ദൻ (92) നിര്യാതനായി.ഭാര്യ: നന്ദിനി. മക്കൾ: പരേതനായ പ്രകാശൻ, ശൈലേശൻ, സുജന, സുഗുണ ശവസംസ്കാരം രാവിലെ 11.30 ന് പയ്യാമ്പലത്ത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: