ഗ്ലോബൽ ട്രാവെൽസ് ഉടമ വടക്കയിൽ സിറാജ് കരിയാട് അന്തരിച്ചു

വടക്കയിൽ സിറാജ് കരിയാട് (ഗ്ലോബൽ ട്രാവെൽസ്)

മരണപെട്ടു.കബറടക്കം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 3.30 ന് മോന്താൽ ജുമാമസ്ജിദിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: