ധർമ്മടം സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് ജീപ്പ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞു

ധർമ്മടം: ധർമ്മടം സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ്
ജീപ്പ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞു. എടക്കാട് മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം
വൈകിട്ടായിരുന്നു അപകടം. ഡ്രൈവർ രാജേഷ് കണ്ണൂരിലേക്ക്
വരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം ആംമ്പുലൻസിന് സൈഡ് കൊടുക്കുന്നതിനിടെ
ജീപ്പ് നിയന്ത്രണം വിടുകയായിരുന്നു രാജേഷിന് നിസ്സാരപരിക്കേറ്റു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: