റോഡ് അടച്ചു, തുറന്നു, വീണ്ടും അടച്ചു, വീണ്ടും തുറന്നു; കണ്ണൂർ അഴീക്കൽ റൂട്ടിൽ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം

അഴീക്കലിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരേക്കുള്ള പ്രധാന പാത മണലിൽ വെച്ച് പോലീസ് ഇന്നലെ രാവിലെ വീണ്ടും അടച്ചത് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കി. ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ ബാരിക്കേഡുപയോഗിച്ച് അടച്ച റോഡിലൂടെ നടന്നുപോകാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കയർകെട്ടിയ ശേഷം പോലീസിനെ കാവൽ നിർത്തി. ആശുപത്രിയിലേക്ക് രോഗികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ കടത്തിവിടുകയുള്ളൂവെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെയും അടക്കം പോലീസ് തടഞ്ഞു. പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ ഉച്ചയോടെ റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഭാഗികമായി തുറന്നുകൊടുത്തു.

അഴീക്കൽ കണ്ണൂർ റോഡിൽ മണലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂർണമായി ഇത് പോലെ അടച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴും ഇത് പോലെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് തുറന്ന് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പാത മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ അടക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമായി പോകുന്നവർക്ക് പോലും റോഡിൽ കുടുങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിൽ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: