കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (2/4/2019) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്

മയ്യില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ എസ് ബി ഐ പരിസരം, ചെക്യാട്ട് കാവ്, കവിളിയോട്ട് ചാല്‍, ആറാംമൈല്‍, പഴയ ആശുപത്രി ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (ഏപ്രില്‍ 02) രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ ഒരു മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പയ്യന്നൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ നെല്ലിയാട്ട്, കോറോം നോര്‍ത്ത്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കോറോം ക്രഷര്‍, കാനായി സ്‌കൂള്‍, കാനായി കാനം, മുക്കോട് ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (ഏപ്രില്‍ 02) രാവിലെ ഏഴ് മുതല്‍ ഒരു മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ഏച്ചൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ചെക്കിക്കുളം, കാവുംചാല്‍, ചെറുവത്തലമൊട്ട, കരിമ്പുംകര, ചട്ടുകപ്പാറ, ചട്ടുകപ്പാറ ടവര്‍, വനിത ഇന്‍ഡസ്ട്രി, കോറലാട്, ചെറാട്ട്മൂല, വെള്ളുവയല്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (ഏപ്രില്‍ 02) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കതിരൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ആച്ചിപ്പൊയില്‍, കോങ്ങാറ്റ, ആണിക്കാംപൊയില്‍, ഇന്‍ഡസ് ടവര്‍, വേറ്റുമ്മല്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (ഏപ്രില്‍ 02) രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ശിവപുരം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ നടുവനാട്, കോളാരി, തലച്ചങ്ങാട്, മുണ്ടച്ചാല്‍, കാളാംതോട്, കൊട്ടൂര്‍ഞ്ഞാല്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (ഏപ്രില്‍ 02) രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: