നാറാത്ത് കോളങ്കട നടുവിലെ വീട്ടിൽ നളിനി (72) അന്തരിച്ചു

നാറാത്ത്: നാറാത്ത് കോളങ്കട നടുവിലെ വീട്ടിൽ നളിനി (72) അന്തരിച്ചു .പള്ളിക്കുന്നിലെ കമ്പ്യൻ വളപ്പിൽ വിജയൻ നായർ ആണ് ഭർത്താവ്. കെ.എൻ .അജയൻ , ജ്യോതി എന്നിവർ മക്കളാണ്. സംസ്ക്കാരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 3.00 മണിക്ക് പുല്ലൂപ്പി സമുദായ ശ്മശാനത്തിൽ .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: