മട്ടന്നൂരിൽ വീടിന് നേരെ ബോംബേറ്

മട്ടന്നൂർ : നടുവനാട് നിടിയാഞ്ഞിരത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ പൊടിയാറ്റി

അലിയുടെ വീടിന് നേരെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് ബോംബെറ് ഉണ്ടായത്
വീടിന്റെ മുൻവശത്തത്ത് സാരമായ കേട് പാട് പറ്റി .ആർക്കും പരിക്കില്ല വിവരമറിഞ്ഞ മട്ടന്നൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: