പട്ടുവം-കാവിൻമുനമ്പ്, കാവുങ്കൽ-കണ്ണപുരം പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണം: പുഴകൊക്കുകൾ


തളിപ്പറമ്പ്: പട്ടുവം-കാവിൻമുനമ്പ്, മുള്ളൂൽ കാവുങ്കൽ-കണ്ണപുരം പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിലുള്ള

കേസിൽ സർക്കാരിനൊപ്പം കക്ഷി ചേരുമെന്ന് പട്ടുവം പുഴ സംരക്ഷണകൂട്ടായ്മയായ പുഴ കൊക്കുകൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
കാവുങ്കൽ തുരുത്തുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പട്ടുവം മുള്ളൂലിൽ നിന്നും കണ്ണപുരത്തേക്ക് മറ്റൊരു പാലം കൂടി നിർമ്മിക്കണമെന്നും ഇവർ അവശ്യപ്പെട്ടു. ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തുകളും എം.എൽ.എയും എംപിയുമെല്ലാം ഈ തുരുത്തിനെ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു.ഇവരും കൂത്താട് പത്താം വാർഡ് വികസന സമിതിയും ചേർന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള കേസിൽ കക്ഷി ചേരുന്നത്. നിലവിൽ കാവിൻമുനമ്പ് പാലം നിർമ്മാണത്തിന് തയ്യാറാക്കിയ രൂപരേഖയും ബോറിംഗ് നടത്തിയ രീതിയും പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നോക്കാതെയാണെന്ന ആക്ഷേപ മുന്നയിച്ചാണ് കാവുങ്കൽ വികസന സമിതി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ കേസിൽ സർക്കാരിനൊപ്പമാണ് തങ്ങൾ കക്ഷി ചേരുകയെന്ന് പുഴ കൊക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കി. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പട്ടുവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തംഗവും പുഴകൊക്കുകൾ രക്ഷാധികാരിയുമായ രാജീവൻ കപ്പച്ചേരി, ടി.ദാമോദരൻ, പി.ആലി, പി.പ്രദീപൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: