കണ്ണൂർ റെയിൽവേ അണ്ടർ ബ്രിഡ്ജിന് സമീപം അജ്ഞാത മൃതദേഹം

കണ്ണൂർ റെയിൽവേ അണ്ടർ ബ്രിഡ്ജിന് സമീപം അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ഏകദേശം 45 വയസ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്നയാളുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് 28.12.20 കാലത്ത് 11.00 മണിയോടെയാണ് കണ്ണൂർ അണ്ടർ ബ്രിഡ്ജിന് സമീപം റയിൽവെ ട്രാക്കിനു സമീപം കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കാണപ്പെട്ടത്. 3 ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കള്ളി ഷർട്ടും ഡബിൾമുണ്ടുമാണ് വേഷം. വീതിയുള്ള കരയുള്ള മുണ്ടാണ്. അല്ലം കഷണ്ടിയുണ്ട്. ട്രെയിൻ തട്ടിയതാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. കണ്ണൂർ ടൌൺപോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. മൃതദേഹം കണ്ണർ ഗവ. ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സുക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസുമായി 04972763337 ബന്ധപ്പെടുക.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: