ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചതിന് രാഹുൽ ഇൗശ്വറിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കുന്നതിനും അറസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു

ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചതിന് രാഹുൽ ഇൗശ്വറിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കുന്നതിനും അറസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിനും റാന്നി കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. രണ്ടു മാസം എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഒപ്പിടണമെന്നായിരുന്നു ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ.

കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഒപ്പിടാൻ രാഹുൽ ഇൗശ്വർ ചെന്നില്ല. ഇക്കാര്യം പൊലീസ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പമ്പ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയായിരുന്നു ഒപ്പിടേണ്ടത്.അതേസമയം, പൊലീസ് വ്യക്തിവിരോധം തീര്‍ക്കുകയാണെന്ന് രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍ ആരോപിച്ചു. റാന്നി കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍ പറഞ്ഞു.
പമ്പ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പൊലീസുകാരെ തടഞ്ഞുവെന്ന കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചപ്പോഴുള്ള വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചെന്നാണ് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: