കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നാളെ (ഡിസംബര്‍ 14) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്

ധര്‍മ്മശാല ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ബിക്കിരിയന്‍ പറമ്പ്, മാരിയമംഗലം, കപ്പോത്ത്കാവ്, പാളിയത്ത് വളപ്പ്, കണ്ടന്‍ചിറ എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ

(ഡിസംബര്‍ 14) രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പാപ്പിനിശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കീച്ചേരി, പാറക്കടവ്, ചിറക്കുറ്റി എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ

(ഡിസംബര്‍ 14) രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കുഞ്ഞിമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ തെക്കുമ്പാട്, വീവണ്‍ ക്ലബ്, തെക്കുമ്പാടി വി ടി എസ്, അണീക്കര, പുതിയപുഴക്കര എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മറുകളുടെ പരിധിയില്‍ നാളെ

(ഡിസംബര്‍ 14) രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചക്കരക്കല്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ മുടക്കണ്ടി, കീഴല്ലൂര്‍, ചെറിയവളപ്പ്, കുറുമാത്തൂര്‍ എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മറുകളുടെ പരിധിയില്‍ നാളെ

(ഡിസംബര്‍ 14) രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: