കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം ; സി എ ജി ഓഡിറ്റിന് സ്റ്റേ

കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സി എ ജി ഓഡിറ്റിന് സ്റ്റേ. കിയാൽ നൽകിയ ഹര്ജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ. അതെ സമയം വിമാനത്താവളം സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണെന്നാണ് കിയാൽ അവകാശപ്പെടുന്നത്.ഈ കാര്യത്തിൽ നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഡിറ്റിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ വിമാനത്താവളത്തിനെതിരെ നിയമനടപടി എടുക്കുമെന്ന് കെൻറം. നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: