സ്കൂൾ ബസ് തകർത്ത നിലയിൽ

കേളകം: അടയ്ക്കാത്തോട് ഗവ.യുപി സ്‌കൂളിന്റെ ബസ് തകർത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ബസ്സിന്റെ ഗ്ലാസ്സുകൾ അടിച്ചു തകർത്ത നിലയിലാണ് കണ്ടത്. ഇന്ന് രാവിലെ ബസ് ഡ്രൈവർ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴാണ്  ബസ് തകർന്ന നിലയിൽ കാണുന്നത്. ബസിന്റെ സൈഡ് ഗ്ലാസാണ് തകർത്തത്. കല്ലുകൾ  എറിഞ്ഞതായുള്ള  പാടുകൾ  ഉള്ളതായി ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു. സണ്ണി ജോസഫ് എം.എൽ.എ മുഖാന്തരം ലഭിച്ച ബസ്സാണ്. ഇതിനു മുമ്പും ആക്രമണം ഉണ്ടതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: