പുലിക്കുരുമ്പ: മഞ്ഞളാങ്കൽ ജെയിംസ് (64) നിര്യാതനായി.

പുലിക്കുരുമ്പ: മഞ്ഞളാങ്കൽ ജെയിംസ്

(64) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ മറ്റത്തിനാനിക്കൽ കുടുംബാംഗം മോളി. മക്കൾ: എബി, അരുൺ.
സംസ്കാരം 02.08.2018 വ്യാഴാഴ്ച രണ്ട് മണിക്ക് പുലിക്കുരുമ്പ സെന്റ് അഗസ്റ്റ്യൻസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: