തളിപ്പറമ്പ പൂക്കോത്തു നടയിലെ പുതിയ പുരയിൽ ശ്രീദേവി (103) നിര്യാതയായി

തളിപ്പറമ്പ പൂക്കോത്തു നടയിലെ പുതിയ പുരയിൽ ശ്രീദേവി (103) നിര്യാതയായി. പരേതനായ പുതിയ പുരയിൽ കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്റെ ഭാര്യയാണ്. മക്കൾ. പരേതനായ ശ്രീധരൻ (rtd. ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ്, കാസർഗോഡ് )പദ്മിനി, മധുസൂദനൻ (rtd. തളിപ്പറമ്പ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് )പരേതനായ ഫൽഗുനൻ(വ്യാസ ടൈലർസ്, തളിപ്പറമ്പ ), വിജയൻ, സുജാത. മരുമക്കൾ. പരേതനായ നാരായണൻ,(പയ്യന്നൂർ ) പദ്മനാഭൻ (പയ്യന്നൂർ ), ഗൗരികുട്ടി (rtd. ടൈപ്പിസ്റ്റ്, എ. ഇ. ഒ. ഓഫീസ്, തളിപ്പറമ്പ സൗത്ത് ), ശാന്തകുമാരി, ജ്യോതി, രത്ന. സംസ്കാരം 10:00 മണിക്ക് തൃശ്ചംബരം വിശ്വകർമ്മ സമുദായ ശ്മശാനത്തിൽ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: