ഇരിക്കൂറിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പതിവാകുന്നു

ഇരിക്കൂർ:തളിപ്പറമ്പ്-ഇരിട്ടി സംസ്ഥാനപാത, ഇരിക്കൂർ പാലം, കമാലിയ സ്കൂൾ പരിസരം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമാകുന്നു. റോഡിന് ഇരുവശവും അലക്ഷ്യമായി വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടുന്നതാണ് പ്രധാന കാരണം. ഇരിക്കൂർ ടൗണിൽ എത്തിയാൽ അരമണിക്കൂറോളം യാത്രക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. അലക്ഷ്യമായി നിർത്തിയിടുന്ന വാഹന ഉടമകൾക്കെതിരേ അധികൃതരുടെഭാഗത്തുനിന്ന്‌ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: