കണ്ണൂരിൽ നാളെ (നവംബര്‍ 17 ബുധൻ) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾപാടിയോട്ടുചാല്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ കുണ്ടുവാടി, തൊള്ളത്തുവയല്‍, പുറവട്ടം, ഏണ്ടി, കടുക്കാരം, ചേപ്പത്തോട്, ചക്കാലകുന്ന്, കക്കറ, കക്കറ ടവര്‍, കക്കറ ക്രഷര്‍, മുണ്ടേര്‍ കാനം, ചന്ദ്രവയല്‍, ഈങ്കുളം  എന്നീ ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ നവംബര്‍ 17 ബുധന്‍ രാവിലെ 8.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ അഞ്ചു വീട്, മലബാര്‍ ക്രഷര്‍, മിനി ഇന്‍ഡസ്ട്രി, വട്ടയാട്, സുവിശേഷപുരം, ആദിത്യകിരണ്‍ കോളേജ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ നവംബര്‍ 17 ബുധന്‍ രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും ഭൂതാനം ഭാഗങ്ങളില്‍ രാവിലെ 10 മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും ചന്തപ്പുര ടവര്‍, പൊള്ളാലം മിനി ഭാഗങ്ങളില്‍ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെയും മില്ലത്ത് നഗര്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ രാവിലെ 11;30 മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് രണ്ട്  മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പയ്യന്നൂര്‍  ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ കൂര്‍ക്കര, മുതിയലം, പള്ളിത്തറ, പരവന്‍തട്ട, കുഴല്‍ കിണര്‍ സ്റ്റോപ്പ്, മുത്തത്തി സ്‌കൂള്‍ എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ നവംബര്‍ 17 ബുധന്‍ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ഏച്ചൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ ചെരുവത്തലമെട്ട, ചട്ടുകപാറ ടവര്‍, വനിത ഇന്‍ഡസ്ട്രി , ഫ്രഞ്ച് പെറ്റ്   ഭാഗങ്ങളില്‍  നവംബര്‍ 17 ബുധന്‍ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: