കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ഹോളി റോപ്‌സ്, കല്യാണ്‍, ചിറക്കുതാഴെ, സൂര്യനഗര്‍, ഡ്രീംവില്ല, കെ വി ആര്‍ പരിസരം എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഡിസംബര്‍ 10 വ്യാഴാഴ്ച  രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

തയ്യില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ഗോപാലന്‍കട, പൂത്തട്ടക്കാവ്, ജന്നത്ത് നഗര്‍, വെത്തിലപ്പള്ളി, മരക്കാര്‍കണ്ടി എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഡിസംബര്‍ 10 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ 11.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

.
മയ്യില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ നിരന്തോട്, ചന്ദനകമ്പനി, കടൂര്‍ പള്ളി, ഒറവയല്‍, തായംപൊയില്‍, മുച്ചിലോട്ട്കാവ്, കാര്യാംപറമ്പ എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഡിസംബര്‍ 10 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ്് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ഇരിക്കൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കണിയാര്‍വയല്‍, വയക്കര,  മോളൂര്‍, ബാലങ്കരി  എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഡിസംബര്‍ 10 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി വരെ വൈദുതി മുടങ്ങും.

ഏച്ചൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ഡയമണ്ട് പെയിന്റ്, കരിയില്‍ കാവ്, പന്നിയോട്ട്, വട്ടപ്പൊയില്‍ കനാല്‍ എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഡിസംബര്‍ 10 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 മുതല്‍ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ വൈദുതി മുടങ്ങും

.
പയ്യന്നൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ബി കെ എം ജംഗ്ഷന്‍, പഴയ പോസ്റ്റ്ഓഫീസ്, കേളോത്ത് വെയര്‍ ഹൗസ്, കവ്വായി കാലിക്കടപ്പുറം എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഡിസംബര്‍ 10 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 8.30 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 5.30  വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: