കേരള ഇലക്‌ട്രിക്കൽ വയർമെൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എൻ.കെ.ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു.

കൂത്തുപറമ്പ്: കേരള ഇലക്‌ട്രിക്കൽ വയർമെൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എൻ.കെ.ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു. വി.വി.പ്രസന്നൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. എം.സജീവൻ, വിനോദൻ കാണി, പി.എസ്.സുജിത്ത്, വിനീഷ് മാറോളി, ജി.വി.നിർമൽ, കെ.മഹേഷ്, കെ.കെ. രമേശൻ, വി.എം.രമേശൻ, പി.ദിനേശൻ, ഷൈനീഷ് മാറോളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. 13 യൂണിറ്റുകളിൽനിന്നായി 200-ഓളം പ്രതിനിധികളാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഭാരവാഹികൾ: കെ.പി.രമേശൻ (പ്രസി.), വി.പി.രാഗേഷ് (വൈ. പ്രസി.), കെ.ആർ.ഗോവിന്ദൻ (സെക്ര.), പി.സുനിൽകുമാർ (ജോ.സെക്ര.), എൻ.വി.മഹേഷ് കുമാർ(ഖജാ.)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: