മാർക്ക് കണ്ണൂരും വനം വകുപ്പ് സംയുക്തമായി ലോക പാമ്പ് ദിനം ആചരിച്ചു

മാർക്ക്‌ കണ്ണൂർ, വനം വകുപ്പ് എന്നിവരുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ
ലോക പാമ്പ് ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി

കണ്ണൂർ കളക്ട്രാറ്റ് ഹാളിൽ നടന്ന
പരിപാടി സുനിൽ പാമിഡി IFS(DFO,കണ്ണൂർ)യുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ മീർ മുഹമ്മദലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.മഹമ്മദ് യൂസഫ് (ADM, കണ്ണൂർ) ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തി.മഹേഷ് ദാസ് സ്വാഗതവും റോഷന്ത് രമേഷ് നന്ദി പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: