വനിതാ മതിലിന് കൂട്ടമായി ബസുകൾ മുങ്ങി, വലഞ്ഞ് സ്കൂൾ കുട്ടികളടക്കമുള്ള യാത്രക്കാർ..!

വനിതാ മതിലിന് വേണ്ടി കൂട്ടമായി ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തിയതോടെ ബസ് ഗതാഗതം താറുമാറായി. സ്കൂൾ, കോളേജ് കുട്ടികളും യാത്രക്കാരും ഉൾപ്പടെ ഇതോടെ വനിതാ മതിലിൽ തട്ടി പെരുവഴിയിലായി. വനിതാ മതിൽ കണക്കിലെടുത്ത് സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും നേരത്തെ വിട്ടിരുന്നെങ്കിലും അതിലും നേരത്തെ ബസ്സുകൾ വനിതകളേയും തേടി പോയിരുന്നു. കാൽനടയായും സമാന്തര സർവീസുകളെ ആശ്രയിച്ചുമാണ് കുട്ടികളടക്കമുള്ള യാത്രക്കാർ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിയത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: