പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിക്കെതിരേ കേരളാ നിയമസഭ ഇന്ന് പ്രമേയം പാസ്സാക്കും

പൗരത്വഭേദഗതിക്കെതിരേ കേരള നിയമസഭ ഇന്ന് പ്രമേയം പാസ്സാക്കും. രാജ്യത്താദ്യമായിട്ടാണ് പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിക്കെതിരേ ഒരു നിയമസഭ പ്രമേയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത്. പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ സംവരണം പത്തുവര്‍ഷം കൂടി നീട്ടാനുള്ള പ്രമേയം പാസ്സാക്കാന്‍ ചേരുന്ന പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തില്‍ ആംഗ്‌ളോ ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിനിധിയെ ഒഴിവാക്കിയതിന് എതിരേയുള്ള പ്രമേയമാണ് മറ്റൊരു ചര്‍ച്ച.

സമ്മേളനത്തില്‍ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തില്‍ കേന്ദ്ര വിജ്ഞാപനം ഇറക്കുന്നത് തടയണമെന്ന് പ്രമേയത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് യുഡിഎഫിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചേക്കില്ല. പൗരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരേ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുവികാരം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: