വൈദ്യുതി മുടങ്ങുംകാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ചകിരി ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ നവംബർ ഒന്നിന് രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ 8.30വരെയും ചാല വെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 8.30 മുതൽ 2.10 വരെയും ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
മാടായി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ മാട്ടൂൽ ഒളിയങ്കരചാൽ, ചർച്ച് റോഡ്, സെൻട്രൽ പഞ്ചായത്ത് എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ നവംബർ ഒന്നിന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് വരെ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
ഏച്ചൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ വീനസ് ക്ലബ്ബ്  ട്രാൻസ്ഫോമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 7.30 മുതൽ 10.30 വരെയും കമാൽ പീടിക ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ 10.30 മുതൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി വരെയും സ്വദേശ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി മുതൽ 2.30 വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: