പയ്യന്നൂർ മേഖലാ വൊക്കേഷണൽ എക്‌സ്‌പോ രണ്ടിന് തുടങ്ങും


കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പയ്യന്നൂർ മേഖലാ വൊക്കേഷണൽ എക്‌സ്‌പോ നവംബർ 2, 3 തീയതികളിലായി തലശ്ശേരി ഗവ. ബ്രണ്ണൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ നടക്കും. കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ 41 വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളുകളിലെ  വിവിധ വൊക്കേഷണൽ (എൻ എസ് ക്യു എഫ്) കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ പഠന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച ഉൽപന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വില്പനയുമാണ് എക്‌സ്‌പോയിലൂടെ നടക്കുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റിവ്, മോസ്റ്റ് കരിക്കുലം റിലേറ്റീവ്, മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ , മോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റബിൾ എന്നീ നാല് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് മത്സരം നടക്കുക.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: