അനുമോദനവും മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനവും അനുമോദനവും

പാമ്പുരുത്തി ശാഖ MSF മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനവും സ്റ്റേറ്റ് ബോക്സിങ് മത്സരത്തിന് യോഗ്യത നേടിയ പാമ്പുരുത്തി സഹീർ വിടി ക്ക് അനുമോദനവും നവംബർ ഒന്നിനു വ്യഴാഴ്ച പാമ്പുരുത്തി

ലീഗ് ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടക്കും. പരിപാടിയിൽ ജില്ലാ msf ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷജീർ ഇഖ്ബാൽ മറ്റു മണ്ഡലം പഞ്ചായത്ത് നേതാക്കന്മാർ പങ്കെടുക്കും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: