തലശ്ശേരി-വടകര റൂട്ടിൽ ബസ്സുകള്‍ മിന്നല്‍ പണിമുടക്കു കാരണം യാത്രക്കാർ വലഞ്ഞു

തലശ്ശേരി- തലശ്ശേരി പുതിയ ബസ്റ്റാന്റിലെ ബസ്സുകളുടെ ട്രാക്ക് മാറ്റം സംബന്ധിച്ച തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് തലശ്ശേരി -വടകര റൂട്ടിലെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകള്‍ മിന്നല്‍ പണിമുടക്ക് നടത്തി. ഈ റൂട്ടില്‍ സര്‍വ്വീസ് നടത്തുന്ന അമ്പതിലേറെ ബസ്സുകളാണ് പണിമുടക്കില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടത് .മിന്നല്‍ പണിമുടക്ക് യാത്രക്കാരെ ഏറെ വലച്ചു .ട്രാക്ക് മാറ്റത്തോടെ ബസ്സുകളുടെ വരുമാനത്തില്‍ വന്‍ ഇടിവ് സംഭവിച്ചെന്നാരോപിച്ചാണ് ബസ്സുകള്‍ പണിമുടക്കിയത.് എന്നാല്‍ പണിമുടക്കിന് വാഹന ഉടമകളുടെ സംഘടനകളോ, തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടയോ ആഹ്വാനം ഇല്ലെന്ന് ഇരു വിഭാഗവും അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: