കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 10.5 ലക്ഷത്തിലധികം കോവിഡ് പരിശോധനകൾ: ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ ഉയർന്ന ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡിൽ ഇന്ത്യ

കോവിഡ് -19 നെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു നിർണായക നാഴികക്കല്ല് കൂടി പിന്നിട്ടു.  കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 10,55,027 ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയപ്പോൾ, പ്രതിദിനം 10 ലക്ഷത്തിലധികം സാമ്പിളുകൾ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ദേശീയ രോഗനിർണയ ശേഷി ഇന്ത്യ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി.  ഇതോടെ ആകെ ടെസ്റ്റുകൾ 4.14 കോടി (4,14,61,636) കടന്നു.

പരിശോധനാ ശേഷി, ക്യുമുലേറ്റീവ് ടെസ്റ്റുകൾ എന്നിവയിലെ വർദ്ധനവ് ഓരോ ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയിലുമുള്ള പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ( ടെസ്റ്റ് പെർ മില്യൺ) ഉയർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി.  അവ ഇന്ന് 30,044 ആണ്.

“കോവിഡ് -19 ന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ പൊതുജനാരോഗ്യവും സാമൂഹിക നടപടികളും ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള  മാനദണ്ഡം” എന്ന വിഷയത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അതിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ കുറിപ്പിൽ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന കോവിഡ് -19 കേസുകളിൽ സമഗ്രമായ നിരീക്ഷണം നടത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പ്രതിദിനം ഒരു രാജ്യത്തിന് ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയിൽ 140 ടെസ്റ്റുകൾ ( ടെസ്റ്റ് പെർ മില്യൺ പെർ ഡേ ) ആവശ്യമാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഉപദേശിച്ചു.  എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മാർഗ നിർദേശ പ്രകാരമുള്ള ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കടന്നു.

ദേശീയ ലാബ് ശൃംഖലയുടെ സ്ഥിരമായ വിപുലീകരണവും ടെസ്റ്റിംഗ് നയം ഉറപ്പുവരുത്തി.  ഇന്ന് ഗവൺമെൻ്റ് മേഖലയിലെ 1003 ലാബുകളും 580 സ്വകാര്യ ലാബുകളും ഉള്ള 1583 ലാബുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് സമഗ്രമായ പരീക്ഷണ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു.

ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ:

• തത്സമയ ആർ‌ടി പി‌സി‌ആർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബുകൾ: 811 (ഗവൺമെൻ്റ്: 463 + സ്വകാര്യമേഖല: 348)

• ട്രൂനാറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബുകൾ: 651 (ഗവൺമെൻ്റ്: 506 + സ്വകാര്യം: 145)

• സി ബി എൻ എ എ ടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബുകൾ: 121 (ഗവൺമെൻ്റ്: 34 + സ്വകാര്യം: 87)

കൊവിഡ്19 അനുബന്ധ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ‌, മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌, ഉപദേശങ്ങൾ‌ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികവും പുതുക്കിയതുമായ എല്ലാ വിവരങ്ങൾ‌ക്കും  പതിവായി സന്ദർശിക്കുക: https://www.mohfw.gov.in

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: