പ്രളയ ദുരിത പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ഒരു കൈ സഹായവുമായി മാലോട്ട് കൂട്ടായ്മ

പ്രളയ ദുരിത പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ഒരു കൈ സഹായവുമായി മാലോട്ട് കൂട്ടായ്മ
മുഖ്യ മന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ

ഫണ്ടിലേക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിരിച്ചു നൽകി ..ഇന്ന് മാലോട്ട് കൂട്ടായ്മ
മാലോട്ട് വാർഡ് മെമ്പർ അബ്ദുല്ല മാസ്റ്റർ നേതൃത്തത്തിൽ ചെക്ക് ബഹു . അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് മുഹമ്മദ് യൂസുഫ് (ADM Kannur) കൈമാറി
മാലോട്ട് പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാ ക്ലബ്ബുകളും പ്രദേശവാസികളും ഇതിനുവേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങി എ.പി റാഷിദ്‌, സമീർ ടി.പി, ശമീം മംഗലപള്ളി, പി റാഷിദ്, ശഫീഖ് ടി.പി, ബി സിറാജ്, അക്‌ബർ സജീർ കെ.എൻ. എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി
ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അതിജീവനത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് പകരുന്ന സമർപ്പിത സമൂഹമായി നാം മാറുകയാണ്… പരിഗണനയുടെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും മൂല്യബോധത്താൽ വരിഞ്ഞുമാറ്റുകയാണ്…
പ്രളയം തകർത്ത നാടിനെ പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള പുതിയ കേരളം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള യത്നങ്ങളിലാണ് നാം എല്ലാവരും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോരാടാം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: