മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയിയുടെ ചിതാഭസ്മ നിമജ്ജനം നാളെ പയ്യാമ്പലത്ത്

കണ്ണൂർ: അന്തരിച്ച മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ ചിതാഭസ്മം (നാളെ)

സപ്തംമ്പർ ഒന്നിന് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ ബി.ജെ.പി ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് പി.സത്യപ്രകാശിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽപയ്യാമ്പലം കടലിൽ നിമജ്ജനം ചെയ്യും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: