“പതിനാറടി താഴ്ചയിൽ അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന മാൻഹോൾ “

കൊറ്റാളി :- തീപ്പെട്ടി കമ്പനിക്ക് സമീപത്തായി പതിനാറടി താഴ്ചയുള്ള മൈൻഹോൾ അപകട ഭീഷണി നേരിടുന്നു. അസഹ്യമായ നാറ്റം കാരണം കുറ്റി കാടുകൾ നീക്കിയപ്പോഴാണ് കിണറോളം വലിപ്പമുള്ള കുഴികണ്ടത് , പണ്ട് കാലത്ത് ഇതുവഴി സ്ഥാപിച്ച കനാലിന്റെ മെയിൻ ഹോളാണെന്നും, പല ദിക്കിൽ നിന്നും മാലിന്യവും, ബാർബർ ഷാപ്പിൽ നിന്നും മുടിയും , ചത്ത ജന്തുക്കളേയും കൊണ്ടിടുകയും, മഴക്കാലമായതു കൊണ്ട് വെള്ളം കൂടുമ്പോൾ കനാൽ വഴി സമീപത്തെ വീട്ട് പറമ്പിൽ എത്തുകയാണെന്നും, ഇപ്പോൾ തന്നെ മൂക്ക് പൊത്തി പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലാണെന്നും, കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലറെ വിവരം അറിയിച്ചിറ്റുണ്ടെന്നും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ പ്രജിത്ത് കൊറ്റാളി പറഞ്ഞു. കൊറ്റാളി, പുതിയ തെരു പോകുന്ന പ്രധാന റോഡിന്റെ അരിക് ചേർന്നാണ് ഈ അപകട കുഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വല്ല അപകടവും സംഭവിക്കുന്ന തിന്ന് മുൻപേ അധികൃതർ വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ടത് ചെയ്യണമെന്നാണ് സമീപ വാസികൾ പറയുന്നത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: