പി.പി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റരുടെ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു.

പാപ്പിനിശ്ശേരി: കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്-കർഷക സംഘം നേതാവായിരുന്ന സഖാവ് പി.പി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റരുടെ അനുസ്മരണം

സംഘടിപ്പിച്ചു.
പുതിയകാവ് പണ്ണേരി ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി കേരള കർഷകസംഘം ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി ഗോവിന്ദൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. കർഷക സംഘം വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് രാഘവൻ മുല്ല അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു, CPIM ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം എ സുനിൽ കുമാർ സംസാരിച്ചു,
കർഷക സംഘം വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി സി വി സുനിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: