പാനൂരിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റ് വീടിനു കേടുപാടുകൾപറ്റി, വയോധിക അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.

പാനൂർ ഈസ്റ്റ് എലാങ്കോട് കുനിന്റെ പറമ്പത്ത് ലീലയുടെ വീടിനാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെയുണ്ടായ

ഇടിമിന്നലിൽ കേടുപാട് സംഭവിച്ചത്. വീടിന്റെ വയറിംഗ് പൂർണമായും കത്തിനശിച്ചു, ചുമരിന് വിള്ളൽ വന്ന നിലയിലാണ്, ജാലകത്തിനും കേടുപറ്റി ലീലയുടെ അമ്മ ജാനു ഇടിമിന്നലിൽ നിന്നു അത്ഭുതകരമായാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: