എഫ് ടി സി ഫുൾ ടീം ചേലോറയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന 5’s ഫ്ളഡ് ലൈറ്റ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് നാളെ

എഫ് ടി സി ഫുൾ ടീം ചേലോറയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന 5’s ഫ്ളഡ് ലൈറ്റ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് നാളെ രാത്രി ഏഴുമണിക്ക്.ചേലോറ പ്രസാദ് പീടികയ്ക്ക് സമീപം നടക്കുന്ന ടൂര്ണമെന്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം 1000 രൂപാ ഫീസൊടുകൂടിയുള്ളതാണ്.ടൂർണമെന്റിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമിന് ട്രോഫിയും ക്യാഷ് പ്രൈസും അടങ്ങുന്നതാണ് സമ്മാനം.ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണം.

9633905630 , 8592825502 , 9747369052

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: