കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നാളെ (1/2/2019) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്

വേങ്ങാട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ചാത്തന്‍മുക്ക്, യുനീക്കോ, ബുഷറ, പറമ്പായി ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ(ഫെബ്രുവരി ഒന്ന്)രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

തലശ്ശേരി സൗത്ത് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ഇല്ലിക്കുന്ന്, വടക്കുമ്പാട്, എന്‍ ടി ടി ഭാഗങ്ങളില്‍ എഫ്, ചിറക്കല്‍കാവ് നാളെ(ഫെബ്രുവരി ഒന്ന്)രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ വൈകിട്ട് രണ്ട് മണി വരെയും നമ്പ്യാര്‍പീടിക, പാലം നഴ്‌സിങ്ങ് കോളേജ്, ഗുംടി, പാറ ഭാഗങ്ങളില്‍ രണ്ട് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: