കീച്ചേരി. പുത്തൻവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി (50) അന്തരിച്ചു

കീച്ചേരി: കച്ചേരിക്കുന്നിന് സമീപം പുത്തൻവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി (50) അന്തരിച്ചു. അച്ഛൻ പരേതനായ ഒതേനൻ, അമ്മ പാർവ്വതി. സഹോദരങ്ങൾ: ഓമന, അനിത, സുനിത, പ്രിയ. സംസ്കാരം വൈകുന്നേരം 3:00 മണിക്ക് കല്യാശ്ശേരി പൊതു ശ്മശാനത്തിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: