എം.പി ഫണ്ട്: ഭരണാനുമതി നൽകി

പി.കെ. ശ്രീമതി ടീച്ചർ എം.പിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന നിധിയിൽനിന്ന് 16 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ആന്തൂർ നഗരസഭയിലെ സ്‌നേഹതീരം ബഡ്‌സ് സ്‌പെഷൽ സ്‌കൂളിന് മിനി ബസ് വാങ്ങുന്നതിനും 2,99,669 രൂപ വീതം ചെലവഴിച്ച് കൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാലുകാച്ചി ഐ.എച്ച്.ഡി.പി കോളനിയിലും അഴീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കല്ലടത്തോട് കോളനിയിലും ചപ്പാരപ്പടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വായാട്ടുപറമ്പ് കോളനിയിലും മിനി ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ജില്ലാ കലക്ടർ ഭരണാനുമതി നൽകി.

പി.വി. അബ്ദുൽ വഹാബ് എം.പിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന നിധിയിൽനിന്ന് 4.90 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തളിക്കുളം-വില്ലേജ് ഓഫീസ് റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും സുരേഷ് ഗോപി എം.പിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന നിധിയിൽനിന്ന് 3,69,751 രൂപ ചെലവഴിച്ച് കൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇക്കരെ കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻവശം മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ജില്ലാ കലക്ടർ ഭരണാനുമതി നൽകി.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: