ജന്തുക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനം: അവാര്‍ഡിന് അപേക്ഷിക്കാം

മികച്ച ജന്തുക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ പതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് അവാര്‍ഡിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജില്ലയിലെ ജന്തുക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും സംഘടനകള്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം. മുമ്പ് അവാര്‍ഡിനര്‍ഹരായവര്‍ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. അപേക്ഷകള്‍ ജില്ലാ വെറ്റിനറി കേന്ദ്രത്തില്‍ ലഭിക്കും. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍ ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ സഹിതം ജനുവരി 12നകം ജില്ലാ വെറ്റിനറി കേന്ദ്രത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. ഫോണ്‍: 0497 2700184.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: