വീട്ടുകാർ ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ AEGCT കണ്ണൂർ തെരുവിലെ മക്കൾ കമ്മറ്റി സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന രവീന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചു.

കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിൽ ആയിരുന്ന രവീന്ദ്രൻ തലശ്ശേരി അന്തരിച്ചു. AEGCT കണ്ണൂർ തെരുവിലെ മക്കൾ ചാരിറ്റി കമ്മറ്റി സെക്രട്ടറി റഫീഖ് അഴിക്കോട് സംരക്ഷണം നൽകി വരികയായിരുന്നു,

28/12/2018 നു മരണപ്പെടുകയും റഫീഖ് അഴിക്കോടിന്റ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ബന്ധുക്കൾ എത്തി മൃതദേഹം ഏറ്റു വാങ്ങി സംസ്കരിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: