കെ ടി എൻ സുകുമാരൻ നമ്പ്യാർ അനുസ്മരണം

വെള്ളൂർ :ജവഹർ വായനശാല & ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽകവിയും പ്രഭാഷകനുമായ അന്തരിച്ച കെ ടി എൻ സുകുമാരൻ നമ്പ്യാർ അനുസ്മരണം നടത്തി. വായനശാല പന്തലിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടി നഗരസഭ ചെയർമാൻ അഡ്വ. ശശി വട്ടക്കൊവ്വൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാവൂർ നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി പി ഭാസ്ക്കരൻ മാസ്റ്റർ, കെ വി ബാലൻ, ടി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ, കെ കെ നായർ, വൈക്കത്ത് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ, പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, കെ വി പ്രശാന്ത് കുമാർ, എൻ രാജേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: