കണ്ണൂരിൽ നാളെ (1-12-2018) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്

ധർമ്മശാല ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ മാങ്കടവ്, കുന്നുമ്പ്രം, മാങ്ങാട് മന്ന, പാങ്കുളം, വടേശ്വരം, അരയാല, നായനാർ റോഡ്, ദുബായ് കണ്ടി, കല്ലൂരിക്കടവ് ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ

(ഡിസംബർ ഒന്ന്) രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിവരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചക്കരക്കല്ല് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ മാവേലി, അപ്പക്കടവ്, മൊഴപ്പാല, കൂറപ്പീടിക, നാലുമുക്ക്, ഉച്ചൂലിക്കൊന്നമൊട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ

(ഡിസംബർ ഒന്ന്) രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

അഴീക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ ആയത്താൻപാറ, നാലുമുക്ക്, പന്നിയിടുക്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ

(ഡിസംബർ ഒന്ന്) രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കൊളച്ചേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ നൂഞ്ഞേരി, കയ്യൻകോട്, മുണ്ടേരിക്കടവ്, ചേലേരിമുക്ക്, കരയാപ്പ സ്‌കൂൾ, വാരം റോഡ്, മാതോടം, ചവിട്ടടിപ്പാറ, ഉച്ചൂളിക്കുന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ

(ഡിസംബർ ഒന്ന്) രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: