സംസ്ഥാന അതിർത്തിയിൽ കണ്ണൂർ എക്സൈസ് പോലീസ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി


ഇരിട്ടി:അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുമുള്ള അനധികൃത മദ്യ- മയക്കുമരുന്നുകടത്ത് തടയുന്നതിനായി സംസ്ഥാന അതിർത്തിപ്രദേശമായ കിളിയന്തറ എക്സൈസ്സ്ചെക്പോസ്റ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കണ്ണൂർ പോലീസ് ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡുസംഘവുമായി ചേർന്ന് വാഹന പരിശോധന നടത്തി.ഇരിട്ടി എക്സ്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ പി. കെ.സതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡ് അസി.സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സാബു,പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ ബഷീർ പിലാട്ട്,സിവിൽ എക്സ്സൈസ് ഓഫീസർ ബെൻഹർ കോട്ടത്തു വളപ്പിൽ,ഡ്രൈവർ സി.യു.അമീർ, എക്സൈസ് ചെക് പോസ്റ്റ്‌ ജീവനക്കാർ എന്നിവർ പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: