വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു

കണ്ണൂർ: മാട്ടൂൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാട്ടൂൽ സെൻട്രൽ BSNL ഓഫീസിന് മുൻഭാഗത്തും, മാട്ടൂൽ സൗത്ത് ബിരിയാണി റോഡിലും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടി ശുദ്ധജലം ഒഴുകി പാഴാകുന്നത് ഇതിനു മുൻപും ഇവിടെ പൈപ്പ് പൊട്ടി റോഡ് ചെറിയ തോതിൽ തകർന്നിരുന്നു. ഇതിനു സമാനമായി തന്നെയാണ് റോഡ് പൊളിഞ്ഞു മീറ്ററുകളോളം വെള്ളം ഒഴുകി പോവുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെ വാഹന അപകടവും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്
ഈ പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തിരമായി പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം
വാട്ടർ അതോറിട്ടിയിലേക്ക് വിളിച്ചറിയിച്ചാൽ പോലും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാവുന്നില്ലെന്നും നാട്ടുകാരുടെ പരാതി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: