ജി.ഡി.മാസ്റ്റർ പുരസ്ക്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി

ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ജില്ലയിലെ മികച്ച വനിതാ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള 2019-20 വർഷത്തെ ജി.ഡി.മാസ്റ്റർ പുരസ്ക്കാരം മയ്യിൽ സഫ്ദർ ഹാഷ്മി സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം ഏറ്റുവാങ്ങി.

അന്നൂർ വേമ്പു സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ ജി.ഡി.മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണത്തോടു കൂടി (കോവിഡ് – 19 മാനദണ്ഡം പാലിച്ച്) നടന്ന ചടങ്ങ് ശ്രീ.ടി.ഐ.മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് പ്രഭാഷണം നടത്തി.

ഗ്രന്ഥാലയം പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.കെ.കെ. ഗംഗാധരൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടി വേമ്പൂ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം ഒരുക്കിയ പുരസ്കാരം ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ.പി.കെ.വിജയൻ വിതരണം ചെയ്തു.

ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി കെ.എസ്.എഫ്.ഇ യുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ അനുവദിച്ച ടി.വി.യുടെ സ്വിച്ച്ഓൺ കർമ്മം ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി കെ.ശിവകുമാർ നിർവ്വഹിച്ചു.

ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ജില്ലാ എക്സിക്യുട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീ. വൈക്കത്ത് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ, കെ.സി.വാസന്തിടീച്ചർ, പി.പി.സതീഷ് കുമാർ പി.വി.രാമചന്ദ്രൻ, എ.കെ.ബിനേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: