വയോധികൻ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച നിലയിൽ

സിറ്റി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച നിലയിൽ ഒരു വയോധികന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അണ്ടത്തോട് ഭാഗത്ത് മുൻപ് താമസിച്ച ആളാണ് ഇയാൾ ഇപ്പോൾ കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് കാട്ടാമ്പള്ളി ഭാഗത്ത് താമസിക്കുകയാണെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു വിവരവും ഉണ്ട്. ഇയാളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ സിറ്റി പോലീസിൽ അറിയിക്കുക : 04972731187

ഇതുപോലത്തെ ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: