ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചാരണ പദ്ധതി: ജില്ലാ തല ഉദ്ഘാടനം രണ്ടിന് കതിരൂരിൽ


ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചാരണ പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാ തല ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് രാവിലെ 9.30ന് കതിരൂർ ജിവിഎച്ച്എസ്എസിൽ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അഡ്വ. എ.എൻ. ഷംസീർ നിർവഹിക്കും. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ അധ്യക്ഷയാവും. രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞുറോളം വിദ്യാർഥികൾ ‘എന്റെ ബാപ്പ ലോകനവീകരണത്തിനൊരു മുഖവുര’ എന്ന പേരിൽ ഗാന്ധി ചിത്രം വരക്കും. ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞയും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: