കണ്ണൂർ ചിറക്കൽ സ്വദേശിയുടെ പാസ്പോർട്ട് കണ്ണൂർ മംഗളൂരു (മംഗലാപുരം) ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

കണ്ണൂർ ചിറക്കൽ സ്വദേശി അർഷാദിന്റെ  H 6171514 നമ്പർ പാസ്പോർട്ട് കണ്ണൂർ മംഗളൂരു (മംഗലാപുരം) ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ മുംബൈ എയർ പോർട്ട് വഴി വിദേശത്ത് പോകാൻ ഇരുന്നതാണ്. വിസയും അനുബന്ധ രേഖകളും ഉൾപ്പെടെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. കണ്ടു കിട്ടുന്നവർ ബന്ധപ്പെടുക: 9847570643

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: